Gebruik een PUNT, geen komma

Grains to grams:

Grams to grains:


Grams to Ounces:

Kilograms to grams:

Kilograms to pounds(Avoirdupois):

Ounces to drams:

Ounces to grains:

Ounces to grams:

Pounds to grains:

Pounds to grams:

Pounds to ounces:

Centimeters to inches:

Centimeters to meters:

Centimeters to millimeters:

Inches to Centimeters:

Meters to centimeters:

Meters to feet:

Meters to inches:

Meters to yards:

Feet per second to meters per second:

Feet per second to miles per hour:

Meters per second to feet per second:

Miles per hour to feet per minute:

Miles per hour to feet per second:

Liters to gallons:

Liters to quarts

Liters to milliliters:

Square centimeters to square centimeters:

Square inches to square centimeters:


Wij kunnen geen verantwoording nemen voor eventuele fouten en/of afwijkingen in deze tabel. 


This page, and all contents, are Copyright 2002 by L.R. Hemelrijk, Amsterdam, the Netherlands
RoVa

E-mail info@leo-hemelrijk.nl    visitors : graphical counter